CK Villa

 
zájezdy po ČR a Evropě

CK Villa

Benátky

Itálie

prohlídka historického města, Piazza San Marco s byzantskou bazilikou, Dóžecí palác a kampanila, muzeum Peggy Guggenheimové, basilika S. Giovanni e Paolo a basilika S. Maria Gloriosa dei Frari s uměleckými poklady (obrazy, sochy, náhrobky...)...

Cena: 3.960 Kč (5ti denní) 3.300,-Kč (4 denní)

BENÁTKY

prohlídka historického města, Piazza San Marco s byzantskou bazilikou, Dóžecí palác a kampanila, muzeum Peggy Guggenheimové, basilika S. Giovanni e Paolo a basilika S. Maria Gloriosa dei Frari s uměleckými poklady (obrazy, sochy, náhrobky...), event. volný program s návštěvou historických objektů nebo galerií, lodí po kanále a na ostrovy Murano (ostrov sklářů, Dóm St. Maria e Donato s románskými prvky a vzácnými mozaikami), Burano (krajky, rybářské domky s barevnými fasádami), popř. i Torcello, kdysi hlavní sídlo biskupa, starý křešťanský kostel, mozaiky a vykopávky, upřesnění v autobuse. Odjezd do ČR v cca 17.00h.

Orientační ceny vstupného

Dóžecí palác 13 €, galerie Baziliky S. Marco 1.5 €, Kampanila 6 €, chrám S. Rocco 2 €, muzeum skla v Muranu 4 €.

Poznámka: autobus každý den dojede na Punto Sabioni k přístavišti, dále cesta lodí do Benátek, po kanálech, lagunou nebo na ostrovy. Jednorázová jízdenka jen do Benátek v blízkosti Sv. Marka – 6,50 €, celodenní jízdenka bez omezení pohybu po kanálech i na ostrovy 12,5€, třídenní bez omezení pak 33 €.Ceny jsou pouze orientační a vycházejí ze stavu z roku 2009.

Kapesné

  • min. kapesné 80 €, z toho 40 € na vstupné

Cena zahrnuje:

  • dopravu lux. autobusem, 2x hotel v Lido di Jesolo s polopenzí, pojištění léčebných výloh a pojištění na úpadek CK, poplatky spojené s vjezdy busu do přístavu Punta Sabioni.

Cena nezahrnuje:

  • cesty lodí (třídenní 33€), vstupné
  • Příplatky za jednolůžkový pokoj

zpět