VSTUP NA ÚZEMÍ CHORVATSKA

Icon 18. 6. 2021

Pozor změna podmínek vstupu do Chorvatska

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) zařadilo Česko na seznam zelených zemí tzn. zemí s nízkou mírou rizika nákazy COVID – 19.

V souladu s výše uvedeným platným rozhodnutím chorvatského štábu civilní ochrany se proto mění podmínky vstupu českých občanů na území Chorvatska. Od 18. 6. 2021 mohou čeští občané vstupovat do Chorvatska za stejných podmínek jako v roce 2020.

Do Chorvatska tedy mohou občané ČR vstupovat na základě platného cestovního dokladu (občanský průkaz nebo cestovní pas) bez dalších náležitostí. I nadále zůstává v platnosti nahlášení předem svého vstupu do Chorvatska prostřednictvím formuláře na webových stránkách https://entercroatia.mup.hr/.

Cesta zpět do České republiky

Při cestě zpět do České republiky je nutné vyplnit formulář na adrese http://www.prijezdovyformular.cz . Vše můžete vyplnit za naší telefonické asistence na telefonním čísle +420 606 506 935.

Při zájedu autobusem s naší cestovní kanceláří zpět do ČR je také nutné pořídit antigenní test přímo v Chorvatsku pro ty, kteří nejsou očkovaní a nemají potvrzení o prodělání covidu-19. Antigenní test musí být proveden 24 hod. před zahájením cesty. Poté již není povinnost testování při příjezdu zpět do ČR.

Výjimky:

Výše uvedené podmínky pro návrat do ČR neplatí pro osoby mladší 5 let a osoby s potvrzením o prodělaném Covidu v posledních 6 měsících (180 dnů), kteří jsou již bez příznaku.

Dále osoby, kterým byl Českou republikou vystaven národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a u kterého uplynulo: 

  • v případě dvoudávkové vakcíny nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky,
  • případě dvoudávkové vakcíny a v případě aplikace druhé dávky očkovací látky ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky,
  • v případě jednodávkové vakcíny nejméně 22 dní ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky,

před svým návratem do ČR ze zemí se středním rizikem nákazy (oranžové země) vyplňují pouze příjezdový formulář. Osoby jsou povinny certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 předložit při hraniční nebo pobytové kontrole. Národní certifikát musí být vystaven v anglickém jazyce a jeho vzor musí být zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Cesta autem zpět do ČR

Při návratu musí klient podstoupit test na Covid-19 do pěti dnů od příjezdu do ČR. Musí také vyplnit příjezdový formulář.

Certifikáty

Jak získám certifikát, který výsledek mého testu či očkování potvrzuje?
Od 1. června je možné stáhnout certifikát o prodělaném onemocnění, o výsledku negativního testu (jak antigenního, tak PCR testu) a certifikát o prodělaném očkování (jak po první dávce, tak po ukončeném očkování). Certifikáty už jsou v jednotném vzhledu podle Evropské unie.
Na certifikátech jsou uvedené jméno, příjmení a datum narození. Zároveň obsahují QR kód.
Certifikát si stáhnete na portálu https://ocko.uzis.cz/. Na portálu můžete:

  1. vyplnit své rodné číslo a číslo občanského průkazu. Dorazí vám SMS zpráva s kódem, pomocí kterého se přihlásíte. Doporučujeme proto pečlivě uvést a zkontrolovat své telefonní číslo, ať už u očkování či v žádance.
  2. využít elektronickou identitu (např. NIA, MojeID, BankID, OP s čipem apod.). Odkaz k přihlášení do národní identity naleznete také na stránce https://ocko.uzis.cz/.

Certifikát může vytisknout poskytovatel zdravotních služeb, který vakcinaci či test provedl (očkovací místo, praktický lékař, odběrové místo). Certifikát si lze nechat vytisknout pouze po dokončení celého cyklu očkování (nikoliv ihned po první dávce) a je pouze na vyžádání. Preferovaná forma certifikátu je digitální, proto doporučujeme volit stažení certifikátu přes portál https://ocko.uzis.cz/.

POZOR! VÝMĚNA CERTIFIKÁTU VYDANÉHO PŘED 1. 6. ZA NOVÝ 

Výměna starých certifikátu o provedeném očkování za nové bude dle výše popsaného možná na portálu https://ocko.uzis.cz/ od 1.6.2021 (pro cizince a děti bez OP od 15. 6.). Původní certifikáty následně již nebudou k dispozici. Starší verze certifikátu je platná do 1. července, po tomto datu už nebude uznávaná. Je tedy třeba svůj certifikát vyměnit za nový do konce měsíce června.

Další informace na tel. čísle +420 606 506 935 nebo e-mailové adrese ckvilla@ckvilla.cz.