Návrat do ČR od 18. 3.

Icon 21. 3. 2022

S účinností od 18. 3. 2022 není při příjezdu nutné prokazovat bezinfekčnost ani vyplňovat příjezdový formulář.